Taşınmaz Ticareti Hakkında Çıkan Son Yönetmelik !

15 Mayıs 2024 Çarşamba Yazan: Aziz Kaçmaz 1532 kişi okudu.
Türkiye'de onlarca Emlak odaları ve yine yüzlerce emlak dernekleri mevcut. Ama sektörümüz ile ilgili çıkan yeni bir uygulamayı ve yeni bir yönetmeliği, önce basından duyarız ve daha iyi anlamak içinde Doğal olarak önce Odalarımızın Web Sitesine bakarız!

Ancak maalesef emlakçı odalarımızın, web sitelerine girdiğimizde, meslegimiz ile ilgili pekte eğitici ve öğretici bir materyale rastlamak mümkün değil! Bol bol yemekli toplantılar yaptıklarını, havanda su dövdüklerini, bir birlerini pohpohladıklarını, bir birlerine yağ çektiklerini görürüz, ne bir eleştiri, ne bir öneride bulunduklarını göremediğimizi üzülerek ifade edelim...

-Sayın İstanbul Ticaret Odası Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi !
-Sayın İstanbul Umum Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası !
-Sayın Diğer Emlak Odaları !
-Sayın Diğer Emlakçı dernekleri, federasyonları, konfederasyonları !
     
 Sizler emlakçı, yada emlak sektörü için, şimdiye dek neler yaptınız ? 
 Sahi sizler neyle uğraşırsınız, işiniz nedir, sizin ? 

Oysa oda ve derneklerin asli görevi, üyelerini eğitmek ve yeni çıkan mevzuat ve uygulamaları okuyup, inceleyip anlaşılır bir dille web siteleri üzerinden yayınlayarak, üyelerini bilgilendirmektir.
Üyelerde, takıldıkları konularda rahatlıkla odalarını, arayıp yardım alabilmelidir. 
Ama ne gezer....!!!

Odaların asli görevlerinden biride, mesleki yönetmelikler ve uygulamar hakkında ilgili mercilerle istişarede bulunmak, uygulanabilirliği olmayan konuları, ilgili mercilere taşıyabilmeli, itirazlarda buluna bilmelidir..!

Sırası gelmişken arzedelim:
Uygulaması oldukça sıkıntılı olan %2 komisyonun oranlarının, her değerdeki gayrimenkul için aynı olmasıdır!

    5.000.000 TL değerindeki bir gayrimenkulün % 2 komisyon toplamı: 200.000 TL 

    100.000 TL değerinde dağ başındaki bir tarlanın %2 komisyon toplamı ise 4.000 TL 

   Bu iki gayrimenkulün reklam giderleri ise aynıdır! Peki bu allaha reva mıdır? 
   Bu oranları tespit edenler, emlakçılığı bilmedikleri gibi ticareti de bilmedikleri anlaşılıyor!

20 km ötede ve yolları taşlı, çamurlu olan bu 100.000 TL tarlaya müşteri götürürmenin maliyeti ile

2 km ötede asfalt yoldan 5.000.000 TL değerindeki gayrimenkule müşteri götürmenin maliyetinin aynı olamayacağını 5 yaşındaki bir çocuk dahi bilir...!
 
Sayın Koca Koca Odalarımız,
Sayın Koca Koca Derneklerimiz,
Sayın Koca Koca Federasyonlarımız,
Sayın Koca Koca Konfederasyonlarımız
Böyle hesapsız, kitapsız yapılan yönetmelikler ve uygulamalar yapılırken sizler neredeydiniz? 

Bu vesileyle
Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanını, Yönetim Kurulunu ve Ofis Sekreteri Hanımefendiye mesleki sorumlulukların bilinci ile meslektaşlarını bilgilendirdikleri için teşekkür ederiz.  
.............................................
NOT !

Taşınmaz Ticareti hakkında yayınlanmış bulunan son yönetmelik:
14.05.2024 tarihinden önce oda kaydı ve vergi kaydı bulunan, Sorumlu Emlak Danışmanları ve Sözleşmeli işletmeler, 31.12.2024 tarihine kadar mesleki deneyim (Staj) şartı arnmaksızın Yetki belgesi alabileceklerdir. 

Bunun dışında yeni ofis açmak isteyen Sorumlu Emlak Danışmanları için mesleki deneyim (Staj) şartı aynen devam etmektedir.  
...............................


ÖNEMLİ !
Yönetmelik hükmü aynen aşağıdaki gibi:
Resmi gazete ve çeşitli yayın organlarında yayınlandığını ve bunu kaç emlak danışmanı, okuyup anlayabiliyor, çok merak ediyoruz.?

Oysa bu yazının Resmi gazeteden sonra, emlakçı odaları syafasında anlaşılır bir şekilde yayınlanmasını arzu ederdik.

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/12/2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Çıkan Son Yönetmelik !