Türkiye Emlakçı Odaları

24 Mart 2015 Salı Yazan: Aziz Kaçmaz 4420 kişi okudu.
Türkiye'deki Tüm Emlakçı Odaları, nihayet bir araya gelerek, emlakçı derenkleri ve emlakçı konfederasyonlarının katılımı ile 24.03.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Odasının ev sahipliğinde toplandı ve emlakçı yasa tasarısını hep birlikte imzaladılar.

Türkiye'de kaç emlakçı odası var ? diye bir soru sorulmuş olsaydı, doğrusu cevap veremezdim. Bu gün 24.03.2015 İstanbul Ticaret Odası (İTO) konferans salonunda divan başkanı, illerin plaka numarasına göre emlakçılar odası başkanlarının isimlerini anons ederken. Neredeyse emlakçı odası olmayan ilimiz yok gibiydi. Oysa mesleğe 30 yıl önce başladığımda değil emlakçılar odası, emlakçıların bir derneği bile yoktu.  
Ne kadar yol aldığımızı, geriye baktığımızda daha iyi görebiliyoruz ! 

İTO emlakçılar Komitesi başkanı İbrahim BOZANaçış konuşmasını yaptıktan sonra, İTO başkanı İbrahim ÇAĞLAR'I kürsüye davet etti. İTO başkanı İbrahim ÇAĞLAR, emlakçılık sektörü çok önemli bir sektördür dedi. İnsanlar bir yer alırken veya bir yer satarken her zaman bir bilene danışmak isterler. Emlak sektöründe o bilen sizlersiniz, insanlara rehber oluyorsunuz, insanları doğru yatırımlara kanalize ederek, insanlara yatırım danışmanlığı yapıyorsunuz ve kazandırıyorsunuz. İnsanların gayrimenkullerini kiraya verirkende hukuka uygun ve bilinçli kontratlar düzenleyerek insanların ileride doğacak olası anlaşmazlıklardan koruyorsunuz. Böylesine mesuliyetli ve değerli hizmetlerin icra edildiği bu güzide sektörün ne yazıkki henüz bir yasası bile bulunmuyor dedi. İstanbul Ticaret Odası olarak, Emlakçılar yasasının çıkması için elimizden gelen her türlü destegi vereceğimize söz veriyorum dedi. 

 Ankara emlakçılar odası başkanı Hacı Ali TAYLAN, bundan önce bizde, başka arkadaşlarda ayrı ayrı yasa tasarıları hazırlayıp meclise sunduk. Ancak odalar ve dernekler olarak bir araya gelmeyi başaramadığımızdan verdiğimiz yasa tasarılarıda farklı kriter, farklı argümanlar içeriyordu. Dolayısıyla mecliste ciddiye alınmıyor ve kadük oluyordu. Ancak bu yasa tasarısı ortak bir metindir bu yasanın en kısa sürede yasallaşacağını inanıyorum hepimiz için hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulundu.

Ardından İstanbul Emlakçılar odası başkanı Nizamettin AŞA söz aldı, ilk defa Tüm odalar bir araya gelmeyi başardık ve ortak bir çalışma ile bu yasa taslağını oluşturduk. Bu yasa taslağının en kısa sürede kanunlaşacağını inanıyorum. Tüm Odalar ve Dernekler bir araya gelir ve birlikte hareket edersek başaramayacağımız şey olmaz. Bu gün emlakçılar için bir milad ve emlakçıların günü  olmasını teklif ediyorum dedi. Muhtemelen 24.03.2015 günü emlakçılar günü olacaktır. 

Kocaeli Emlakçılar Odası başkanı Alpay HACIOĞLU, Şimdiye kadar bir çok emlakçılık yasa tasarısı kaleme alındı hiç biri başarılı olamadı. Çünkü uygulana bilirliği olmayan ve tamamen bireysel egoları tatmine yönelik ve gerçeklerden uzak tasarılardı. Oysa bu yasa tasarısı egodan arındırılmış, Türkiye'nin tüm emlakçı odaları, dernekleri ve konfederasyonları ile bir araya geldik, ortak emek, ortak akıl ürünü olan bu yasa tasarısını kaleme aldık. Seçimlerden sonra meclisten geçeceğine ve yasallaşacağına olan inancım tamdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun, dileklerinde bulundu. Kandıra Temsilcimiz, Rıdvan Elmas Kocaeli Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Üyesidir. Kaçmaz Emlak'ı temsilen çorbada tuzumuz oldu. Rıdvan beye, teşekkürler.  

Tüm oda başkanlarımızın konuşmalarını, özetlemeye çalışsaydık sayfalar yetmezdi...!  


Emlak Danışmanlığı, Kanun Tasarısı Mutabakat Metni, Nihayet imzalandı
Türkiye Emlakçı Odaları, dernekleri, konfederasyonları ve çeşitli esnaf ve sanatkarlar odalarının katılımı ile 24.03.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Odasında görüşülerek imzalanmış bulunuyor. Onlarca konuşmacı kürsüye gelerke onuşmalar yaptılar. Hiç bir uyarıya gerek kalmadan kürsü süresini çok efektif kullandılar. Konuşmacılar konusuna hakim ve düşüncelerini çok net ve anlaşılır bir şekilde aktardılar. Düşüncelerini anekdotlar eşliğinde ve espiritül bir üslupla anlatmaları dinleyenleri sıkmadan ve dinleyenler üzerinde heyecen ve hayranlık uyandırmasını bilen çok entelektüel hitaplarla konuşmalarını sürdürdüler. Toplantı nasıl başladı, nasıl bitti anlayamadık bile. Toplantı sabah saat 10 da başladı hiç ara verilmeden saa 1.30 da divan başkanının arkadaşlar toplantıyı bitiriyorum dediğinde keşke biraz daha sürseydi diyenleri duyuyorduk.

------------------------------------------------------------------------

Yasa taslağından önemli 2 maddeyi aşağıya aktardık.

(1) Emlâk Danışmanı olabilmenin genel şartları şunlardır: 

a) Türk vatandaşı olmak veya yabancı uyruğunda bulunmakla beraber Türkiye’de sanat  ve ticaretini yürütmeye izinli olmak,           b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
ç) Türkiye’de ikâmet etmek,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, millî savunmaya, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hükümlü bulunmamak,
e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda  memuriyetten çıkarılmamış olmak.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu mesleği bu kanunun kabulü tarihinden önce ifa etmekte olduğunu vergi levhaları yanında Mesleki Oda Sicil kaydı ve Oda üyelik belgeleriyle Emlak Danışmanlığı ve Aracılık (Emlak Komisyonculuğu) hizmetlerini fiilen yaptığını ispat eden gerçek kişiler ile Emlak Danışmanlığı alanına giren işleri yürüten tüzel kişilerin temsile yetkili şirket ortaklarının bu kanunda belirtilen lisans alma koşulları göz önüne alınmaksızın,  Emlak Danışmanlığı Lisansı verilir.  Müktesep hakkı kazananlar birliğin belirlediği etik ve standartlara uymak zorundadırlar.

 

 

Türkiye Emlakçı Odaları