Apartmanın duvarındaki reklam panosu

Apartmanın duvarındaki reklam panosu
12.07.2008 Yazan: Aziz Kaçmaz Aziz Kaçmaz 5573 kişi okudu
Binalarda dış cephelerinin, reklam panosu olarak kiralanması karşılığında alınan kiraların, kat maliklerince "gayrimenkul sermaye iradı" olarak beyan edilmesi...
Dün sabah telefonla arayan, büyük bir ekonomi dergisinin genel koordinatörü;  Hocam ilk kez kendimle ilgili bir sorum olacak diyerek, konuya girdi:

- Bizim apartmanın duvarını, büyük bir reklam şirketine kiraladık. Bana da komşulara da her yıl belli bir ödeme yapıyor. Örneğin geçen yıl 15 bin, bu yıl da 18 bin YTL aldım. Geçenlerde vergi dairesinden bir yazı geldi.

"Kira gelirlerini beyan ettiniz mi?" diye soruyorlardı. Etmedik çünkü bunu beyan edeceğimizi bilmiyorduk. Bana şimdi 5 yıllık vergi gelecekmiş. Bu da cezası ve faiziyle 30-40 bin YTL'yi bulurmuş. Eyvah dedim, telefona sarılıp sizi aradım. Ne yapacağım şimdi ben?

NE OLACAK ŞİMDİ? 
Daha ötesi, komşular da perişanmış. Binaların dış yüzeyi, bina yöneticiliğine değil, kat maliklerine ait olduğu için onlar da "Ne olacak şimdi?" diye soruyorlarmış. Evet... Konu önemli. Binaların dış cephelerinin "reklam panosu" olarak kullandırılması, özellikle son yıllarda, giderek yaygınlaştı.

İlgili vergi dairesi, "Bu gelirleri, ayrı ayrı beyan edecektiniz. Beyanname vermediğiniz için, hakkınızda cezalı işlem yapacağız" diyerek, ellerindeki 1982 tarihli bir özelgeyi göstermişler. Özelgede; binalarda dış cephelerinin, reklam panosu olarak kiralanması karşılığında alınan kiraların, kat maliklerince "gayrimenkul sermaye iradı" olarak beyan edilmesi gerektiği yazılıymış. 
Yazıyı da görünce, olayın ciddiyetinin iyice farkına varmışlar.

BİR MÜJDE 
Dayanamayıp, müdahale ettim: 
- Maliye Bakanlığı'nın o görüşü değişti. Arşivimde, o tarihten yaklaşık 15 yıl sonrasına ait bir özelge var. Ayrıca bir de KDV tebliği var. Her ikisi de lehinize. 
- Aman Hocam, ağzınızdan bal akıyor. Bu benim için de komşular için de büyük bir müjde!.. 
- Merak etmeyin, ben size kısa bir açıklama notu yazıp, dayanağı olan özelge ve tebliğleri de belirtirim. Siz de onunla vergi dairesine giderseniz düzeltirler.

MÜJDENİN DAYANAĞI 
Maliye Bakanlığı'nın görüşü; "apartmanların dış cephelerinin reklam panosu olarak kiraya verilmesi olayında, kat maliklerine ödenen kira bedeli üzerinden stopaj (vergi kesintisi) yapılacağı" şeklinde (Maliye Bakanlığı Özelgesi, 14 Ocak 1997 Tarih ve 1447 sayılı).

Buna göre; her kat malikine isabet eden kira tutarı; 2006'da 18 bin, 2007'de 19 bin, 2008'de de 19 bin 800 YTL'yi aşmadığı sürece beyan edilmeyecek. Binaların dış yüzeyinin reklam panosu olarak kiraya verilmesi, KDV'ye de tabi.

Ancak, kat maliklerinin gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde, KDV'nin reklamı verenler tarafından, "sorumlu sıfatıyla" vergi dairesine ödenmesi gerekiyor (Bkz.13 Aralık 1988 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 30 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin F/2 bölümü). 
Özetle, kat malikleri, aldıkları kira; kişi başına, 2007'de 19 bin, 2008'de 19 bin 800 YTL'yi aşmadığı sürece, beyanname vermeyecek, gelir vergisi de ödemeyecekler. 
Yukarıdaki olayın sonucunu merak edenler için açıklayalım; hatalı işlem düzeltildi. Kat malikleri vergi ve cezadan kurtuldukları için çok mutlular...

12/07/2008 Hürriyet - Ekonomi

Makaleye Yapılan Yorumlar