Gayrimenkul satışında 'tam harç' dönemi

Gayrimenkul satışında 'tam harç' dönemi
14.07.2008 Yazan: Aziz Kaçmaz Aziz Kaçmaz 3458 kişi okudu
GAYRİMENKUL devir ve edinimlerinde gerçek alım-satım bedeli üzerinden tapu harcı tahsil edilmesi esasına geçiliyor...

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiği veya beyan edilen satış bedelinin gerçek durumu yansıtmadığı belirlenirse, aradaki farka denk gelen harç resen tarh edilecek.

Eksik ödenmiş kısım için yüzde 25 vergi ziyaı cezası alınacak. Adli ve idari yargıya ilişkin temyiz ve itiraz başvuruları da harç kapsamına alındı.

GAYRİMENKUL devir ve edinimlerinde gerçek alım-satım bedeli üzerinden tapu harcı tahsil edilmesi esasına geçiliyor. Gayrimenkul satışlarında, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiği ya da beyan edilen devir ve edinim bedelinin gerçek durumu yansıtmadığı belirlenirse, eksik ödenen kısım yüzde 25 cezalı olarak alınacak. Maliye Bakanlığı'nın dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle; 492 sayılı Harçlar Kanunu'nda yapılan son değişikliklere açıklık getirildi. 6 Haziran'da yayımlanarak yürürlüğe giren 5766 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile Harçlar Kanunu'nda da çeşitli düzenlemelere gidilmişti. Tebliğe göre, menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her tür mukavele, senet ve káğıtlarda değer gösterilmesi zorunluluğu, kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler için uygulanmayacak. Söz konusu taahhütnameler, belli bir değer içermemesi durumunda maktu esasa göre; değer gösterilmesi zorunlu olmamakla birlikte, belli bir değeri içermesi durumunda ise nispi esasa göre harca tabi tutulacak.

Tam harç tahsilatı
Yapılan düzenleme ile gayrimenkul devir ve iktisaplarında gerçek alım-satım bedeli üzerinden tapu harcı tahsil edilmesi esasına geçildi. Gayrimenkul satışlarında tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve edinim bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının belirlenmesi durumunda, aradaki farka denk gelen harç re'sen tarh edilecek. Bu yolla tarh edilecek tapu ve kadastro harcı için vergi ziyaı cezası yüzde 25 olarak uygulanacak.

Temyize başvuran da artık harç ödeyecek
YAPILAN düzenlemeyle, daha önce 492 sayılı Harçlar Kanununda yer almayan adli ve idari yargıya ilişkin temyiz ve itiraz başvuruları harç kapsamına alındı. Buna göre Yargıtay ve Danıştay'a yapılacak temyiz başvurularında 60 YTL, yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda 40 YTL, ağır ceza mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda 30 YTL harç ödenecek.

TOKİ tapu harcından muaf
TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uygulaması açısından özel bütçeli idareler kapsamında değerlendirilecek. İdare yapacağı işlemlerde tapu harcından bağışık tutulacak. Gayrimenkul alım-satımlarında olduğu gibi, karşılıklı harç mükellefiyeti doğuran tapu işlemlerinde söz konusu hüküm Toplu Konut İdaresi Başkanlığına özgü olarak uygulanacak ve karşı tarafa ait harç ise tahsil edilecek.

 

13/07/2008 Hürriyet - Ekonomi

Makaleye Yapılan Yorumlar