Kiracı yararına çıkarılan yasalar nelerdir ?

Kiracı yararına çıkarılan yasalar nelerdir ?
04.11.2008 Yazan: Aziz Kaçmaz Aziz Kaçmaz 2653 kişi okudu
82 yıllık Borçlar Kanunu'nu yeni baştan düzenleyen tasarı yarın TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.Kiracı ve zor durumdaki alacaklı lehine düzenlemeler içeren tasarı

82 yıllık Borçlar Kanunu'nu yeni baştan düzenleyen tasarı yarın TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.  Kiracı ve zor durumdaki alacaklı lehine düzenlemeler içeren tasarı yasalaştığında, kira bedellerinde yapılacak artış, bir önceki yılın üretici fiyat endeksini (ÜFE) geçemeyecek. Tasarı, komisyondaki görüşmeler tamamlandıktan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile eşzamanlı olarak yasaşalacak. Tasarısıdaki günlük hayata dönük bazı düzenlemeler şöyle: Kira bedellerinde yapılacak artış, bir önceki yılın üretici fiyat endeksini (ÜFE) geçemeyecek. Konut ve iş yeri kiralarında depozito, 3 aylık kira bedelini aşamayacak. Dövizle yapılan kira kontratlarında, 5 yıldan önce artış yapılamayacak. Güvence olarak para verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, mal sahibinin onayı olmaksızın çekilmemek üzere parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatıracak. Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemeyecek. Komşulara gerekli saygıyı göstermeyen kiracının sözleşmesi iptal edilebilecek.

Kefillikte eş şartı     
Eşler, birbirlerinin rızasıyla kefil olabilecekler. Alacaklı, borçlunun peşine düşmeden veya taşınmaz rehinini paraya çevirmeden müteselsil kefili takip edebilecek. Verilen her türlü kefalet, 10 yıl sonra kendiliğinden ortadan kalkacak. Kumar ve bahisten doğan alacak hakkında dava açılamayacak ve takip yapılamayacak; kumar ve bahis borcu için isteyerek yapılan ödemeler geri alınamayacak. Sözleşmelerde kullanılan güvenli elektronik imza, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğuracak. Ismarlanmayan bir malı alan kişi, söz konusu malı geri göndermek veya saklamakla yükümlü olmayacak.

Alacaklıya ön tazminat
Hakim, sosyal güvencesi olmayan ve acil paraya ihtiyacı olan zarar görene, davalının "geçici tazminat" ödemesine karar verebilecek. Satıcı, alıcıya karşı; satın alınan malda alıcının beklediği yararları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki, ekonomik ayıplardan da sorumlu olacak."

Boş kağıda imza geçerli
BORÇLAR Kanunu'nu düzenleyen tasarıya göre kağıda atılan imzanın üzerine sonradan yazılan metnin, imza atanın iradesine uygun olduğu kabul edilecek. Tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetlerini yürüten kişiler, izin veya ruhsat almış olsalar bile doğacak zararlardan sorumlu lacaklar

 

Makaleye Yapılan Yorumlar