Tapu kadastrocuların emlakçılıkta gözümü var ?

Tapu kadastrocuların emlakçılıkta gözümü var ?
06.02.2009 Yazan: Aziz Kaçmaz Aziz Kaçmaz 5770 kişi okudu
Tapu işlemlerinin yerine getirilmesini sağlayacak, lisanslı tapu müşavirlik bürolarının oluşması için, Ankara'da tapu dairesi Başkanlığı'nın bünyesinde bir komisyon kurularak, "LİSANSLI TAPU MÜŞAVİRLİK BÜROLARI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI"

Değerli Meslektaşlarım,
Tapu işlemlerinin yerine getirilmesini sağlayacak, lisanslı tapu müşavirlik bürolarının oluşması için, Ankara'da tapu dairesi Başkanlığı'nın bünyesinde bir komisyon kurularak, "LİSANSLI TAPU MÜŞAVİRLİK BÜROLARI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI" hazırlanmıştır. Tapu ve kadastro genel müdürlüğünde en az 3.yıl görev yapmış olan genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, iç denetçi, hukuk müşaviri, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, tapu sicil müdürü ve şube müdürlerine sınav şartı aranmaksızın, tapu müşavirlik büroları kurma hakkı tanınacaktır.
Görüldüğü üzere devletin üst düzey memurları hiçte boş durmuyorlar. Kendileri gündeme geldiklerinde, kendilerine münhasır KIYAK tasarıyı hazırlayıp gündeme oturtabiliyorlar.
Ey gözünü sevdiğim devlet memurları.1956-1982 yılları arasında nur içinde yatsınlar, Duayenlerimiz büyük bir özveriyle ESBABI MUCİBE LAYİHASI (Emlak Komisyonculuğu ve Emlak Müşavirliği Kanun Tasarısını) hazırlamışlar ama maalesef hayata geçirmeye ömürleri yetmemiştir.
1983 yılında bayrağı teslim alarak aynı mücadeleyi bugüne kadar sürdürdüğümüz halde yani 53.yıldır maalesef meslek kanunumuzu hayata geçirtemedik.
Emlakçılık mesleği dünya'da itibar ve güven mesleği olarak bilinmektedir. Türkiye'de ise durum tamamen tersidir. Emlakçılık; boş adam, ikinci iş, emekli işi olarak görünmektedir. Emlakçılığın en önemli sorunu güven meselesidir. Mesleği disipline edemediğimiz için müşterilerin nezdinde yetersiz emlakçıların veremediği hizmetlerden dolayı güven problemi doğmaktadır. İşte bu nedenlerden dolayı Emlak Komisyonculuğu ve Emlak Müşavirliği Kanun Tasarısının hayata geçirilmesi elzemdir.
Bizim kanunumuz daha henüz hayata geçmeden görüldüğü üzere kıyak emeklilik hazırlıkları yapılmakta, emlakçıya buradan da bir darbe vurulmaktadır.
Bizim hazırladığımız kanun tasarısı gelişmiş ülke emlakçılarının kanun tasarısından üstün bir şekilde hazırlanmıştır. Üzerinde çok uzun çalışmalar yapılarak mükemmel bir yasa taslağı haline getirilmiştir. 40 yıllık deneyim ve birikimimiz, yasa taslağına dercedilmiştir.
Yasa taslağımız bürokratik açıdan hiçbir prosedüre dahil edilmeden direkt Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülerek yasalaşmasını talep ediyoruz. Çünkü yasa belli bir zümrenin değil, herkesin yasası olmasını arzu ediyoruz.
Bunun dışındaki KIYAK yasa çalışmalarını da mesleğimize bir haksızlık, saygısızlık olarak görüp kınıyorum.
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı
Sabri Ateş          

Makaleye Yapılan Yorumlar