Yönetim Planı

Yönetim Planı
01.10.2011 Yazan: Aziz Kaçmaz Aziz Kaçmaz 15753 kişi okudu
Bina yönetim planı, bir yapının ana yasasıdır. Yönetim planı binanın tüzüğüdür. Yönetim planı, bir binanın kullanma kılavuzudur. Bina buna göre yönetilir. Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken, bina yönetim planı da bu safhada oluşturulur.

Bina yönetim planı genelde matbu halde, aynen matbu kontratlar gibi hazır klişe olanlardan temin edilmektedir. Ancak bilinçli inşaatçılar,  binanın özelliğine uygun bazen eklentiler yapar veya bazen çıkarmalar yaparak veya tamamen binaya özel ve uygun bir yönetim planı hazırlarlar ki doğrusuda budur. Hazırlanan yönetim planı kat irtifak listesi, arsa payı  ve  binanın tasdikli projesi ile noterden onaylatıp bir nüsha belediye imar müdürlüğüne bir nüsha da tapu dairesine verilir. Aslında kat malikine tapu senedi ile birlikte yönetim planıdan da bir nuhsa verilmesi gerekir ama verilmiyor, çünkü bu bir kültür meselesidir yapacak bir şey yok...! 

Yönetim  planın da  binanın ortak alanları ve bağımsız bölümlerin ne şekilde kullanılacağı ve bağımsız bölümlerin cinsleri kullanma şekilleri yönetim planında açık ve net bir şekilde izah edilir. Bağımsız bölüm sahipleri de buna bağlı kalarak bağımsız bölümlerini bina yönetim planı hükümleri doğrultusunda uygarca kullanırlar.

Bina yönetim planında değişiklik yapılabilir mi ?  Kat malikleri kurulu dilediğinde 4/5 oy çokluğu ile yönetim planında değişiklik yapabilir.

Bina yönetim planını bilmek ve ona göre bağımsız bölümlerini kullanmak ise bir kültür ve uygarlık işidir. Evet , evet bir uygarlık işidir, bir kültür işidir. Maalesef  10 binadan 9 u bina yönetim planından haberleri olmadığı gibi,  olanlarda kesinlikle bina yönetim planına uymaz.   

Binaya gelir getirsin diye, binalarının zemin katlarındaki, taşıyıcı unsur olan perde betonlarını keserek binanın statiğini ciddi şekilde bozarak iş yerleri oluşturmakta ve binalara ciddi şekilde zarar veren, fırın, imalathane, kebap dükkanı, depo gibi işyerlerine kiraya veriyorlar.

Oysa yönetim planını okusalar ve ona saygılı olsalar, binaları zarar görmeyecektir. Genelde cahil, görgüsüz ve bilgisiz insanlar yasalara ve kurallara ve başkalarının hak ve hukukuna saygı göstermezler. Toplum bu tipleri maganda diye tarif eder. Maalesef binalarımız magandaların saldırısına maruz kalmakta ve yarın depremde ilk yıkılacak binalar da bu binalar olacaktır.  

Kendini uyanık sanan bu magandalar ve uyanık yöneticiler ve uyanık kat malikleri binalarına zarar veren bu gibi işleri hep yaparlar. İşin acıklı tarafı da bu insanlar cehaletten,  aç gözlülükten bu tür işlere kalkışabilir, estetikten, şehir yaşamından nasibini almamış uyanıklar olabilir. Peki devlete ne demeli ? 

Devlet tıpkı  körfez depremi öncesinde olduğu gibi,  sorumsuz ve kontrolsüz yapılaşmaya nasıl seyirci kaldıysa, şimdide binaların bilinçsiz ve hoyratça kullanılmasına seyirci kalmaktadır.! 

Birde binalara yapılan drenaj,  binaların etrafı bilinçsizce çanak gibi açılarak sözde drenaj yapılıyor. Buda çok tehlikeli ve binalara büyük zarar vermektedirler. Gerek drenaj işleri ve gerekse tadilat işleri kesinlikle bir mühendislik firmasının nezaretinde ve sorumluluğunda yapılmalıdır.
Kaçmaz Emlak

 AZİZ  Bey değerli yorumunuz, bilginizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim.

Özgün ÖZTÜRK  İnşaat Mühendisi

 

Makaleye Yapılan Yorumlar
Fikret Tütüncü 26.06.2013
Kooperatif üyesiyiz. Arsa tapumuz var. inşaat ruhsatımız 2000 yılında iptal edildi. 10 yıldır dairelerde ikamet ediyoruz. Kat irtifakına geçebilir miyiz? Apartman yönetim planı yapabilir miyiz ?
Bir apartman yönetim planı örneği elde edebilir miyiz. saygılar

Fikret bey merhaba,
İnşaat ruhsatınızın 2000 yılında iptal edildiğini yazmışsınız. Ruhsatı iptal olan bir yapıda kat irtifakı kurulamaz.

Apartman Yönetim planına gelince apartman yönetim planı bir binanın ana yasası demektir.
Bir binadakikat maliklerinin ortak oluşturdukları kurallar içeren bir belgedir. Tüm kat maliklerinin bu belge deki kurallara uygun hareket etmesi demektir. Böyle bir sözleşmeyi sizde yazabilirsiniz.
Ancak Kat irtifak ve kat mülkiyeti kurulmamış bir binaya yapacağınız Yönetim Planı gayri resmi olur.
Saygılar
Aziz Kaçmaz

Daha Fazla bilgi için >>