Aile Konutu nedir?

15 Mayıs 2013 Çarşamba 2451 kişi okudu.
Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Buna göre; yerleşim yeri, bir ailenin sürekli kalmak niyetiyle oturduğu yerdir. Bir ailenin aynı zamanda birden fazla yerleşim yeri olamaz.

Demek ki, bir ailenin birden fazla aile konutu olamaz.
Bir aile pek çok yerde ev, yazlık, dağ evi v.s. sahibi olabilir, ancak bunlardan sadece birisi medeni kanunun aradığı anlamda aile konutudur. Tapudaki vasfı dükkan, işyeri gibi vasıflar olan yerler aile konutu olamaz.

MK 194. Maddeye göre; "Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.
Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir.
Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir.
Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur."

Özellikle emlakçı arkadaşların dikkatli olmaları gerekir. Pazarlanması için kendilerine getirilen dairenin kaparosunu alınıp mal sahibine kaparosu verilirken eşindende aynı anda satışına muvafakat ettiğine daire el yazısıyla bir muvafakat yazısı yazdırılıp imzalatılarak almak en doğru bir işlem olacaktır.

Aile Konutu nedir?