Sorula Cevaplar
15.05.2013
2194 kişi okudu.
15.05.2013
2194 kişi okudu.
Sükna hakkı ancak tapudaki niteliği ev (konut, mesken, daire) olan taşınmazlarda kurulabildiği halde, intifa hakkı her tür taşınmazda (ev, tarla, iş yeri, daire, arsa vs.) kurulabilir.
15.05.2013
4558 kişi okudu.
15.05.2013
4558 kişi okudu.
Sükna hakkı bir evin tümünde oturmak veya onun belli bir kısmını kullanmak hakkıdır. Demek ki, sükna hakkı sahibi kiracı gibi bir evin tamamında oturabilir. Evin bir kısmını kullanması da mümkündür. Örneğin evin bir odasında sükna hakkı tesis edilebilir.
15.05.2013
2867 kişi okudu.
15.05.2013
2867 kişi okudu.
Bir evin tamamında veya bir kısmında oturmak, ikamet etmek hakkıdır. Oturma hakkı, başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez. Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, intifa hakkına ilişkin hükümler oturma hakkına da uygulanır.
15.05.2013
2239 kişi okudu.
15.05.2013
2239 kişi okudu.
Taşınmazın satışının bir başkasına vaad edilmesidir.Satış vaadi taşınmazın kesin satışı demek değil,satış yapma taahhüdüdür.
15.05.2013
2200 kişi okudu.
15.05.2013
2200 kişi okudu.
Alıcı ve satıcının nüfus cüzdanı. Satıcının 1 adet, alıcının 2 adet fotoğrafı ( son altı ay içerisinde çekilmiş.) Alıcı ve satıcının vergi numaralarını gösteren Vergi Dairesi'nden alınmış belge.
15.05.2013
2664 kişi okudu.
15.05.2013
2664 kişi okudu.
Gayrimenkulun emlak vergi beyannamesinde gösterilen değer Maliye Bakanlığı'nca açıklanan oran ile çarpılarak satış bedeli belirlenir, deniyor amma gerçek hiçte öyle değil !
15.05.2013
2320 kişi okudu.
15.05.2013
2320 kişi okudu.
Kira kontratı sona ermesine rağmen, mülk sahibi kiracının kalmasına ses çıkarmadığına ve bitiş tarihini izleyen bir aylık süre içinde dava açmadığına ve yine kira sözleşmesinin bitimini takip eden ayın kirasını kayıt koymaksızın aldığına göre
15.05.2013
2403 kişi okudu.
15.05.2013
2403 kişi okudu.
Feshin haklı nedenleri varsa kiralayan feshi kabul etmek zorundadır
15.05.2013
2424 kişi okudu.
15.05.2013
2424 kişi okudu.
Gayrimenkulun sahibi, mülkü tamamen ya da kısmen, kendisi ya da eşi veya çocukları için bir işyeri olarak kullanma ihtiyacında ise, iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde kiracıya durumu ihtarname ile bildirerek, iktisaptan sonraki 6 ay içinde kiracıya
15.05.2013
2448 kişi okudu.
15.05.2013
2448 kişi okudu.