Kiracı tarafından emlak sahibinin hesabına yatırılan makbuzlar, sadece kira bedeli olarak yatırıldığına ilişkin bir bölüm eklenirse geçerli bir kanıt olabilir
15.05.2013
2866 kişi okudu.
15.05.2013
2866 kişi okudu.
Evet verilir. Dairenin boş olup olmaması, kiraya verilip verilmemesi yönetim giderlerinden muaf olmayı gerektirmez. Ancak yönetim planında aksine hüküm olabilir.
15.05.2013
2342 kişi okudu.
15.05.2013
2342 kişi okudu.
Bahçe normal şartlarda ortak kullanıma açık bir bölümdür. Ancak özel durumlar söz konusu olabilir. Örneğin binanın arka bahçesi zemin kattadır ve bahçeye geçiş sadece katta oturan kat malikinin evinden sağlanmaktadır
15.05.2013
2477 kişi okudu.
15.05.2013
2477 kişi okudu.
Bağımsız bölümler arasında giderlerin nasıl bölüştürüleceği yönetim planından araştırılır. Açık bir hüküm varsa bu uygulanır. Açık hüküm yoksa kapıcı, bahçıvan, bekçi, kaloriferci ücretleri eşit bölüştürülür.
15.05.2013
2278 kişi okudu.
15.05.2013
2278 kişi okudu.
Eğer apartman tek parsel üzerinde yer alıyorsa, girişleri farklı, birden fazla bloka ayrılması hiçbir şey fark etirmeyecektir. A, B veya C blokta yapılan bir onarımın masrafı, tüm bağımsız bölüm malikleri tarafından ortak olarak karşılanır.
15.05.2013
2596 kişi okudu.
15.05.2013
2596 kişi okudu.