Ağa, köylerde büyük toprak ve arazi sahiplerine verilen bir ünvan, bir sıfattır. Ağalar, sahip oldukları bu büyük arazilerin ekilmesi, biçilmesi, işlenmesi işini ortakçı veya maraba diye tanımlanan kişiler, aileler aracılığı ile yürütürlerdi.
15.05.2013
2404 kişi okudu.
15.05.2013
2404 kişi okudu.
Aidatını ödemeyenin evini diger malikler satın alabilir ! OLAY yalnızca ev ile sınırlı kalmaz; aidatını ödemeyenin bürosu, dükkanı ve mağazası da diğer malikler satın alabilirler.
15.05.2013
1719 kişi okudu.
15.05.2013
1719 kişi okudu.
Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Buna göre; yerleşim yeri, bir ailenin sürekli kalmak niyetiyle oturduğu yerdir. Bir ailenin aynı zamanda birden fazla yerleşim yeri olamaz.
15.05.2013
1312 kişi okudu.
15.05.2013
1312 kişi okudu.
Arsa payı, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken, ana yapının veya yapıların bulunduğu parsel arsasından bağımsız bölümlere rayiç değerleri oranında, (değerleme oranında) arsadan pay verilmesidir.
15.05.2013
2055 kişi okudu.
15.05.2013
2055 kişi okudu.
Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir.
15.05.2013
1319 kişi okudu.
15.05.2013
1319 kişi okudu.
Kaparo bölümündeki gayrimenkulün satışı gerçekleştiği taktirde kartın üzerinde bulunan arşiv sekmesini işaretlediğimizde otomatik olarak bu kart artık arşive gider, ileride lazım olduğunda başvuracağınız bir arşiviniz, bir veri kaynağınız olacaktır.
15.05.2013
1428 kişi okudu.
15.05.2013
1428 kişi okudu.
Bir hasar sonucu sigortalı konutun kullanılamaz hale gelmesi durumunda, teminatta belirtilen süre dahilinde başka bir konuta taşınılabilir.
15.05.2013
3857 kişi okudu.
15.05.2013
3857 kişi okudu.
Kara ve hava taşıtlarının sigorta teminatı altına alınmış konuta çarpması sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.
15.05.2013
1442 kişi okudu.
15.05.2013
1442 kişi okudu.
Aynı evde ikamet eden sigortalı ve ailesinin, mesken içinde üçüncü şahıslara bir kaza sonucu verebilecekleri ölümlü ve ölümsüz bedeni ve maddi zararlar belli oranlarda teminat altına alınır.
15.05.2013
2280 kişi okudu.
15.05.2013
2280 kişi okudu.
Mimari projede belirtilmediği taktirde bahçenin otopark haline getirilmesi olanaksızdır. Ancak kat malikleri ittifakla karar verirlerse mümkün olabilir.
15.05.2013
1296 kişi okudu.
15.05.2013
1296 kişi okudu.