Ağa, köylerde büyük toprak ve arazi sahiplerine verilen bir ünvan, bir sıfattır. Ağalar, sahip oldukları bu büyük arazilerin ekilmesi, biçilmesi, işlenmesi işini ortakçı veya maraba diye tanımlanan kişiler, aileler aracılığı ile yürütürlerdi.
15.05.2013
19974 kişi okudu.
15.05.2013
19974 kişi okudu.
Aidatını ödemeyenin evini diger malikler satın alabilir ! OLAY yalnızca ev ile sınırlı kalmaz; aidatını ödemeyenin bürosu, dükkanı ve mağazası da diğer malikler satın alabilirler.
15.05.2013
2846 kişi okudu.
15.05.2013
2846 kişi okudu.
Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Buna göre; yerleşim yeri, bir ailenin sürekli kalmak niyetiyle oturduğu yerdir. Bir ailenin aynı zamanda birden fazla yerleşim yeri olamaz.
15.05.2013
2418 kişi okudu.
15.05.2013
2418 kişi okudu.
Arsa payı, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken, ana yapının veya yapıların bulunduğu parsel arsasından bağımsız bölümlere rayiç değerleri oranında, (değerleme oranında) arsadan pay verilmesidir.
15.05.2013
3546 kişi okudu.
15.05.2013
3546 kişi okudu.
Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir.
15.05.2013
2608 kişi okudu.
15.05.2013
2608 kişi okudu.
Kaparo bölümündeki gayrimenkulün satışı gerçekleştiği taktirde kartın üzerinde bulunan arşiv sekmesini işaretlediğimizde otomatik olarak bu kart artık arşive gider, ileride lazım olduğunda başvuracağınız bir arşiviniz, bir veri kaynağınız olacaktır.
15.05.2013
2546 kişi okudu.
15.05.2013
2546 kişi okudu.
Bir hasar sonucu sigortalı konutun kullanılamaz hale gelmesi durumunda, teminatta belirtilen süre dahilinde başka bir konuta taşınılabilir.
15.05.2013
7300 kişi okudu.
15.05.2013
7300 kişi okudu.
Kara ve hava taşıtlarının sigorta teminatı altına alınmış konuta çarpması sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.
15.05.2013
2741 kişi okudu.
15.05.2013
2741 kişi okudu.
Aynı evde ikamet eden sigortalı ve ailesinin, mesken içinde üçüncü şahıslara bir kaza sonucu verebilecekleri ölümlü ve ölümsüz bedeni ve maddi zararlar belli oranlarda teminat altına alınır.
15.05.2013
4904 kişi okudu.
15.05.2013
4904 kişi okudu.
Mimari projede belirtilmediği taktirde bahçenin otopark haline getirilmesi olanaksızdır. Ancak kat malikleri ittifakla karar verirlerse mümkün olabilir.
15.05.2013
2584 kişi okudu.
15.05.2013
2584 kişi okudu.