Geçit hakkı, başkasının arazisinden geçmek hakkıdır. Bu hak Medeni Kanunun 748. maddesine göre bir irtifak hakkı olarak tapu siciline tescil olunabilir.
15.05.2013
2567 kişi okudu.
15.05.2013
2567 kişi okudu.
Geçici tescil, bir taşınmaz malla ilgili olarak ayni bir hak iddiasında bulunanların haklarını ispat edebilmeleri için veya bir tapu işlemi yaptıracakların eksik belgeleri bulunması halinde bu eksik belgelerini tamamlamaları için
15.05.2013
3182 kişi okudu.
15.05.2013
3182 kişi okudu.
Bir kimsenin ölümüne kesin gözüyle bakılacak bir durumda olmamakla beraber, ölüm tehlikesi içinde kaybolmuş veya kendisinden uzun süredir haber alınamamışsa mirasçılarının talebi üzerine mahkemece verilen ve kaybolan kişiyi ölmüş sayan karardır.
15.05.2013
2660 kişi okudu.
15.05.2013
2660 kişi okudu.
Alacağınız gayrimenkulün satıcısı gayrimenkulün sahibi değil de vekalet ile satış yapıyorsa, vekaletin sahte olup olmadığına dair noterden vekaletin teyit edilmesinde yarar var.
15.05.2013
2418 kişi okudu.
15.05.2013
2418 kişi okudu.
Eğer konut poliçeniz, deprem ve yanardağ püskürmesi, teminatını içeriyorsa deprem olması durumunda meydana gelecek zararlarınız deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı limitleri dahilinde karşılanır
15.05.2013
2158 kişi okudu.
15.05.2013
2158 kişi okudu.
Eğer konut poliçeniz "alternatif ikametgah masrafları ve kira kaybı" teminatını içeriyorsa , başka bir yerde ikamet etme masraflarınız poliçenizde yazılı teminat bedeli ve kullanma süresi dahilinde sigorta şirketin tarafından karşılanır
15.05.2013
2206 kişi okudu.
15.05.2013
2206 kişi okudu.
Mükelleflerin elde ettikleri gayrimenkulü 4 yıl süre ile ellerinde tuttuktan sonra elden çıkarmaları durumunda; alım satımdan sağladıkları kazançlar gelir vergisine tabi tutulmayacaktır.
15.05.2013
2305 kişi okudu.
15.05.2013
2305 kişi okudu.