İskan, imarlı bir parsele imar iznine uygun projelendirilerek, projesi tasdik edilmiş yapı bitirildikten sonra ilgili belediyenin imar müdürlüğüne müracaat edilir. Belediye inşaatı kontrol eder, tasdikli projesine uygun ise yapı kullanma iznini verir
22.05.2013
4670 kişi okudu.
22.05.2013
4670 kişi okudu.
Miras veya diğer sebeplerle oluşan iştirak halinde mülkiyetin sona erdirilerek, hissedarlık (müşterek mülkiyet) esasına geçilmesi işlemidir.
15.05.2013
3351 kişi okudu.
15.05.2013
3351 kişi okudu.
Hisseli devirlerde, devredilen hisseden ayrı olarak malikin uhdesinde (üzerinde) kalan mülkiyet payı demektir.
15.05.2013
3128 kişi okudu.
15.05.2013
3128 kişi okudu.
Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat
15.05.2013
2796 kişi okudu.
15.05.2013
2796 kişi okudu.
Bir taşınmaz üzerinde, hisseli mülkiyeti olan iki ya da daha çok kişinin, söz konusu taşınmazı aralarında bölüştürmeleri ve bölüşmede anlaşma olmazsa, taşınmazın bir bütün olarak satılarak ele geçen paranın sahipler arasında bölüştürülmesi.
15.05.2013
2901 kişi okudu.
15.05.2013
2901 kişi okudu.
İskan oturma izni, yapı kullanım izni olup, gayrimenkulün tasdik edilmiş projesine uygun yapılıp bitirilmesi durumunda ilgili belediyece verilen bir belgedir ki aslında suyun, elektriğin, doğal gazın, telefon ve kanalizasyon gibi hizmetlerinin bu belgeden
15.05.2013
2488 kişi okudu.
15.05.2013
2488 kişi okudu.
Mevcut olan veya ileride olacak bir alacağın sağlanabilmesi için taşınmazın teminat olarak gösterilmesidir.
15.05.2013
2464 kişi okudu.
15.05.2013
2464 kişi okudu.
Gayrimenkul sahibinin, gayrimenkulu başkasının kullanmasına izin vermesi ve mülkiyet hakkını sınırlamasıdır.
15.05.2013
2630 kişi okudu.
15.05.2013
2630 kişi okudu.
%22. Beyanname brüt tutar üzerinden verilir. Yıllık kira bedeli toplamı 14 milyar TL yi geçmiyorsa, beyan edilmez. Üzerinde ise; beyan edilir
15.05.2013
2561 kişi okudu.
15.05.2013
2561 kişi okudu.
İfraz : Bölme, küçük parsellere ayırma işlemidir. Bir arazi imara açılırken, önce imar adalarına bölünür; sonra bu imar adaları içinde imar parselleri, oluşturulur. imarlı, İfrazlı parseller, arsalar oluşturulur.
15.05.2013
2529 kişi okudu.
15.05.2013
2529 kişi okudu.