Öncelikle selam eder, saygıyla ellerinizden öperim. Aziz Bey; arsa payı nasıl hesaplanır diye araştırırken sitenizde karşılaştım. Okudum çok anlaşılır ve net açıklamalarınızla benim gibi konudan bi haber insanlar bile bilgi sahibi olabileceklerini gördüm
15.05.2013
2600 kişi okudu.
15.05.2013
2600 kişi okudu.
Enkaz kaldırma masrafları, yer kayması, iş durması, kira kaybı, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar, ve her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
15.05.2013
2453 kişi okudu.
15.05.2013
2453 kişi okudu.
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, -Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, -Tamamı ticari veya sınai amaçlarla kullanılan binalar,-27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan
15.05.2013
2320 kişi okudu.
15.05.2013
2320 kişi okudu.
Bir taşınmaza arasız, kesintisiz ve itirazsız uzun süre elinde bulunduran ve ihya ederek kullanan kişinin sahip olduğu haktır.
15.05.2013
2924 kişi okudu.
15.05.2013
2924 kişi okudu.