Yolun kapanması nedeniyle oluşan taşınmaz malın, düzenlenecek haritaya göre yoldan ayrılarak, bir parsel numarası altında ilgisine göre belediye, köy, Karayolları Genel Müdürlüğü veya Hazine adına tescili işlemidir.
15.05.2013
1607 kişi okudu.
15.05.2013
1607 kişi okudu.
Kat mülkiyeti kurulmuş apartman ve sitelerde bina veya sitenin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve sorumluluklarını düzenleyen ve tüm kat maliklerince imzalı olan bir belgedir.
15.05.2013
1708 kişi okudu.
15.05.2013
1708 kişi okudu.
Birikme, dolma, toprak kayması veya kamuya ait suların yatağında ya da seviyesinde değişme gibi sebeplerle sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yararlanmaya elverişli arazidir.
15.05.2013
1458 kişi okudu.
15.05.2013
1458 kişi okudu.
DEPREM HARCAMALARI: Depreme dayanıklılık için yapılacak harcamalar, ana gayrimenkulün genel giderlerine ilave edilecek. Binayı güçlendirme gider ve avans payını ödemeyenler, gecikme için aylık yüzde 5 tazminatı ödeyecek.
15.05.2013
1951 kişi okudu.
15.05.2013
1951 kişi okudu.
Taşıyıcı kolonları olmayan, dış ve iç duvarları ile tavan ve tabanları beton, taş, tuğla, briket gibi yanmaz malzeme ile inşa edilen binalar yığma kagir yapı olarak tanımlanır.
15.05.2013
1533 kişi okudu.
15.05.2013
1533 kişi okudu.
Sigortalının kendi sorumluluğundan doğan bir hasar sonucunda komşu, kiracı veya ev sahibine vereceği hasarları güvence altına alır.
15.05.2013
1521 kişi okudu.
15.05.2013
1521 kişi okudu.
Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında oluşan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu evde oluşacak hasarları güvence altına alır.
15.05.2013
1471 kişi okudu.
15.05.2013
1471 kişi okudu.
Yakıt parası kalorifer dilimi esasına göre alınabilir, ancak bunun doğru ya da en adil yol olduğunu söylemek doğru olmaz. Apartmanın ısınma projesi yapılırken, dairelerin eşit ısınabilmelerini sağlamak amacıyla kalorifer dilimleri hesaplanır.
15.05.2013
1512 kişi okudu.
15.05.2013
1512 kişi okudu.
Yönetimin kaç kişi olacağı yönetim planı ile belirlenir. İki ihtimal vardır; ya yönetici adı altında bir kişi, ya da yönetim kurulu adı altında 3 kişi seçilir.
15.05.2013
1498 kişi okudu.
15.05.2013
1498 kişi okudu.