Tarla, sınırları belli ve tarıma uygun, elverişli bir toprak parçasıdır. ​Örneğin: Buğday tarlası, Çavdar tarlası, Arpa tarlası, Mercimek tarlası, Nohut tarlası, Fiğ tarlası, Yulaf tarlası, Patates tarlası, Mısır tarlası, Ay çiçeği tarlası V.S
17.05.2013
2383 kişi okudu.
17.05.2013
2383 kişi okudu.
1- Tapu fotokopisi ile tapu dairesine baş vurulur. Tapu dairesinde emlak üzerine konmuş her hangi bir şerh var mı? 2-Tapu fotokopisi ile belediye imar müdürlüğüne baş vurularak belediyede, bina üzerinde konmuş her hangi bir şerh var mı ?
15.05.2013
2491 kişi okudu.
15.05.2013
2491 kişi okudu.
Toprak tapusu, imarlı veya imarsız bir parsele imar izni alınmadan, izinsiz yapılan kaçak yapı veya bağımsız bölüm demektir.
15.05.2013
2409 kişi okudu.
15.05.2013
2409 kişi okudu.
Trampa, bir malın başka bir malla değiştirilmesidir (BK.232). Değiştirilecek mallar taşınır veya taşınmaz mal olabilir. Eski bir alış veriş şekli ve kültürü olan trampa günümüzde pek kullanılan bir alış veriş tarzı değildir.
15.05.2013
1193 kişi okudu.
15.05.2013
1193 kişi okudu.
Mülkiyet hakkını kısıtlayan şerhler, beyanlar, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adıdır. Kısıtlama anlamına gelir.
15.05.2013
2153 kişi okudu.
15.05.2013
2153 kişi okudu.
Bir yapının parsel tabanında kapsadığı inşaat alanının parsel alanına oranıdır.
15.05.2013
1161 kişi okudu.
15.05.2013
1161 kişi okudu.
Kiracının, mecuru, belli bir tarihte, şartsız olarak tahliye edeceğini beyan ettiği belgeye TAHLIYE TAAHÜDÜ adı verilir. Kiracı bu belgeye rağmen, taahhüt ettiği tarihte kiralananı tahliye etmediği taktirde, hukuk sistemimiz,
15.05.2013
1717 kişi okudu.
15.05.2013
1717 kişi okudu.
Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış binalar tam kagir yapı olarak tanımlanır.
15.05.2013
2481 kişi okudu.
15.05.2013
2481 kişi okudu.
Tevhit birleştirme, birleştirmek demektir. Birden çok arsayı birleştirerek tek tapu yapmaktır. Birleştirmekteki maksat, daha nitelikli imar ve yapı elde etmek için baş vurulan bir yöntemdir.
15.05.2013
1709 kişi okudu.
15.05.2013
1709 kişi okudu.
Gayrimenkulün el değiştirmesini engellemek amacıyla mahkeme tarafından tapuda konulan kayıtlardır.
15.05.2013
1733 kişi okudu.
15.05.2013
1733 kişi okudu.