Tarım arazilerinin daha verimli kullanılması için araziler, Tarım Bakanlığı tarafından sınıflandırılarak ve daha verimli olması için getirmek toplulaştırmalar yapılır.
30.12.2023
192 kişi okudu.
30.12.2023
192 kişi okudu.
Tarla, sınırları belli ve tarıma uygun, elverişli bir toprak parçasıdır. ​Örneğin: Buğday tarlası, Çavdar tarlası, Arpa tarlası, Mercimek tarlası, Nohut tarlası, Fiğ tarlası, Yulaf tarlası, Patates tarlası, Mısır tarlası, Ay çiçeği tarlası V.S
17.05.2013
3926 kişi okudu.
17.05.2013
3926 kişi okudu.
1- Tapu fotokopisi ile tapu dairesine baş vurulur. Tapu dairesinde emlak üzerine konmuş her hangi bir şerh var mı? 2-Tapu fotokopisi ile belediye imar müdürlüğüne baş vurularak belediyede, bina üzerinde konmuş her hangi bir şerh var mı ?
15.05.2013
5124 kişi okudu.
15.05.2013
5124 kişi okudu.
Toprak tapusu, imarlı veya imarsız bir parsele imar izni alınmadan, izinsiz yapılan kaçak yapı veya bağımsız bölüm demektir.
15.05.2013
3266 kişi okudu.
15.05.2013
3266 kişi okudu.
Trampa, bir malın başka bir malla değiştirilmesidir (BK.232). Değiştirilecek mallar taşınır veya taşınmaz mal olabilir. Eski bir alış veriş şekli ve kültürü olan trampa günümüzde pek kullanılan bir alış veriş tarzı değildir.
15.05.2013
1317 kişi okudu.
15.05.2013
1317 kişi okudu.
Mülkiyet hakkını kısıtlayan şerhler, beyanlar, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adıdır. Kısıtlama anlamına gelir.
15.05.2013
4370 kişi okudu.
15.05.2013
4370 kişi okudu.
Bir yapının parsel tabanında kapsadığı inşaat alanının parsel alanına oranıdır.
15.05.2013
1205 kişi okudu.
15.05.2013
1205 kişi okudu.
Kiracının, mecuru, belli bir tarihte, şartsız olarak tahliye edeceğini beyan ettiği belgeye TAHLIYE TAAHÜDÜ adı verilir. Kiracı bu belgeye rağmen, taahhüt ettiği tarihte kiralananı tahliye etmediği taktirde, hukuk sistemimiz,
15.05.2013
2621 kişi okudu.
15.05.2013
2621 kişi okudu.
Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış binalar tam kagir yapı olarak tanımlanır.
15.05.2013
10037 kişi okudu.
15.05.2013
10037 kişi okudu.
Tevhit birleştirme, birleştirmek demektir. Birden çok arsayı birleştirerek tek tapu yapmaktır. Birleştirmekteki maksat, daha nitelikli imar ve yapı elde etmek için baş vurulan bir yöntemdir.
15.05.2013
2523 kişi okudu.
15.05.2013
2523 kişi okudu.