www.isbenibulsun.com Ücretsiz olan bu kariyer sitemizde, iş arayanlar iş buluyordu, eleman arayanlar da eleman buluyordu. Ücretsiz aracılık yapmak haksız rekabet suçuymuş diye sitemizi kapattılar.
06.12.2013
4409 kişi okudu.
06.12.2013
4409 kişi okudu.
Eski Mütekabiliyet yasası, bir yasal düzenleme ile devre dışı bırakıldı. Bazı ülke vatandaşlarına kısmi kısıtlamalar getirilse de, ülkelerin büyük bir çoğunluğunun vatandaşları Türkiye'de emlak alabilecek.
15.05.2013
2484 kişi okudu.
15.05.2013
2484 kişi okudu.
Bir taşınmaz malda hissesi olan bir kimsenin aynı taşınmaz üzerinde yeni bir hisse iktisap etmesi halinde önceki hisseyle sonra alınan hissenin birleştirilerek tapu kütüğüne tescil edilmesi demektir.
15.05.2013
2666 kişi okudu.
15.05.2013
2666 kişi okudu.
Bir malın mülkiyetinin bir bedel almaksızın başka bir şahsa devredilmesine denir.
15.05.2013
2120 kişi okudu.
15.05.2013
2120 kişi okudu.
Sigorta süresi içinde konut ile ilgili herhangi bir hasar talebinde bulunulmamış ise, poliçenin yenilenmesi halinde devam eden sigorta yılı için sigorta şirketine göre değişen oranlarda hasarsızlık indirimi uygulanı
15.05.2013
2119 kişi okudu.
15.05.2013
2119 kişi okudu.
Bu teminat bir hırsızlık sonucu çalınan eşyaları ve hırsızın bina veya eşyalara vereceği zararları güvence altına alan bir sigortalama ve güvence şekli sözleşmesidir.
15.05.2013
1990 kişi okudu.
15.05.2013
1990 kişi okudu.
İmar planına altlık teşkil eden halihazır Haritalar 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/25000
15.05.2013
3400 kişi okudu.
15.05.2013
3400 kişi okudu.
Hisseli tapu, bir gayrimenkuldeki ortakların sayısını ve hisse oranlarını gösteren tapudur.
15.05.2013
1672 kişi okudu.
15.05.2013
1672 kişi okudu.