emlak nedir, daire nedir, gayrimenkul nedir, konut nedir, imar nedir, arsa nedir, tarla nedir, imar durumu nedir, gibi bazı emlak terimlerini vermeye çalıştık.
23.10.2013
25674 kişi okudu.
23.10.2013
25674 kişi okudu.
Emlak Vergisi Kanununa göre genel beyan dönemlerinde taşınmaz maliki veya hissedarları tarafından belediyelere verilen emlak beyannamelerinde belirtilen değerdir. Bu değere kayıtlı değer de denir.
15.05.2013
2693 kişi okudu.
15.05.2013
2693 kişi okudu.
Şahıs, kurum ve kuruluşlarca sahibi oldukları gayrimenkulleri ispatlayarak (tapu örneği) bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere tapu örneği ve kimlik fotokopisi ile verilen ve karşılığında alınan belgeye denir.
15.05.2013
2556 kişi okudu.
15.05.2013
2556 kişi okudu.
Bininci dereceden akrabalardan kira alınabilir. Tabii çeşitli özel durumlar söz konusu olabilir.Örneğin, 3 kardeşten biri anne ye babasıyla beraber yaşar
15.05.2013
2960 kişi okudu.
15.05.2013
2960 kişi okudu.
Hasar sonucu meydana gelen yıkıntının taşınma masraflarını güvence altına alır.
15.05.2013
4505 kişi okudu.
15.05.2013
4505 kişi okudu.
Bu teminat enflasyon ortamında bina ve eşyaların güncel değerini korumasını sağlar. Sigorta bedeline sigorta süresi boyunca seçilecek enflasyondan korunma oranı kadar artış uygulanır.
15.05.2013
3118 kişi okudu.
15.05.2013
3118 kişi okudu.
Yönetim planında aksi belirtilmediği taktirde evcil hayvan beslenemez. Yönetim planında ne tür evcil hayvanların beslenebileceği özel bir madde ile belirtilebilir. Evcil olmayan hayvanlar (yılan vb.) hiçbir şartla beslenemez.
15.05.2013
2832 kişi okudu.
15.05.2013
2832 kişi okudu.
6570 sayılı yasa ihtiyaç iddiasının gerçek ve samimi olması yanında zorunlu olması koşulunu da aramaktadır. Şehir merkezinde kendisine ait normal bir evde oturan davacının ihtiyacının, zorunlu olduğundan söz edilemez.
15.05.2013
2349 kişi okudu.
15.05.2013
2349 kişi okudu.
Ortak mülkiyetin paydaşı, payını karı ve kocaya, çocuklarına veya akrabaya temlik ederse, görünüşte satış sözleşmesi yapılsa bile gerçekte miras hukuku ile ilgili amaç ya da bağış düşüncesi varsa şuf'a hakkı kullanılamaz
15.05.2013
3082 kişi okudu.
15.05.2013
3082 kişi okudu.