Mütekabiliyet (karşılılık) yasası : Türk vatandaşlarına emlak alma imkanı tanıyan ülkelerin, vatandaşlarına da aynı koşullarla emlak alma, hakkı tanıyan bir yasaydı. Hükümetin aldığı en iyi karlardan biride, bu yasayı devre dışı bırakmak oldu.
15.05.2013
2696 kişi okudu.
15.05.2013
2696 kişi okudu.
Miras payının devri (temliki), iştirak halinde bulunan mirasçılardan birinin miras payını, iştirak bozulmadan diğer bir mirasçı veya mirasçılara devretmesi demektir (MK.676). Bu devir bedelli ise satış, bedelsiz ise bağış gibi değerlendirilir.
15.05.2013
2397 kişi okudu.
15.05.2013
2397 kişi okudu.
Eşler veya evlenecek olanlar mal varlıklarının akibeti hakkında aralarında mal rejimi sözleşmesi yapabilirler Yeni Medeni Kanunun 202. maddesine göre "Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır.
15.05.2013
1748 kişi okudu.
15.05.2013
1748 kişi okudu.
İştirak halinde mülkiyet olarak mirasçılara intikal etmiş olan miras malların mirasçılar arasında paylaşılması işlemidir.
15.05.2013
1605 kişi okudu.
15.05.2013
1605 kişi okudu.
Bir mirasçının, kanun hükümlerine göre kendisine intikal edecek miras payını istemeyip, miras bırakanın ölümü tarihinden itibaren üç ay içerisinde sulh hukuk mahkemesine başvurarak mirası reddetmesidir.
15.05.2013
1769 kişi okudu.
15.05.2013
1769 kişi okudu.
İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlardır.
15.05.2013
1905 kişi okudu.
15.05.2013
1905 kişi okudu.
Mirasın intikali: mahkemelerden alınacak veraset belgeleri gereğince yapılır. Veraset belgesinin aslı veya tasdikli suretinin Tapu Sicil Müdürlüğüne ibrazı gerekir.İntikal işlemi 2 şekilde yapılır;
15.05.2013
1622 kişi okudu.
15.05.2013
1622 kişi okudu.
Mortgage, bir taşınmazın, bu taşınmazı elinde bulunduran bir kişiden ya da kurumdan belirli koşullarda başka bir kişi ya da kurum eline geçmesi işidir. Son günlerde UDKE (Uzun Dönemli Konut Edindirme) olarak kullanılmaktadır.
15.05.2013
1678 kişi okudu.
15.05.2013
1678 kişi okudu.
Mülkiyet sözü arapça mülkten (maldan) gelmektedir. Bir mala sahip olma, onu serbestçe kullanma hakkını kendinde bulundurma anlamındadır.
15.05.2013
1668 kişi okudu.
15.05.2013
1668 kişi okudu.
Birden çok kişinin belirli bir mala aynı anda hisseli olarak malik oldukları topluluk mülkiyeti şeklindedir
15.05.2013
1850 kişi okudu.
15.05.2013
1850 kişi okudu.