Yeni Mütekebiliyet yasası ile her ülkenin vatandaşı ülkemizde emlak alabiliyor. Önceki Mütekabiliyet yasası gereğince Türk vatandaşına emlak alma imkanı tanımayan ülkelerin vatandaşıda Türkiyede emlak alamıyordu. Ancak yeni yasal düzenleme ile birlikte ar
15.05.2013
4975 kişi okudu.
15.05.2013
4975 kişi okudu.
Yeni yasal düzenleme ile Mütekabiliyet esası ortadan kaldırılmıştır. Türklere emlak satışı yapsın veya yapmasın tüm ülkelerin vatandaşlarına Türkiyede emlak alma imkanı tanınmaktadır
15.05.2013
3842 kişi okudu.
15.05.2013
3842 kişi okudu.
Her yabancı, Türkiyede her türlü gayrimenkul alabiliyor. Eskiden Mütekabiliyet yasası geregi Türk vatandaşına gayrimenkul satışı yapmayan ülkelerin vatandaşına Türkiyede gayrimenkul satışı yapılmıyordu. Ancak o yasa iptal edildi ve şimdi tüm ülkelerin v
15.05.2013
4021 kişi okudu.
15.05.2013
4021 kişi okudu.
Kontrat nasıl olmalı, Kira kontratı düzenlenirken, matbu kontrat yani hazır kırtasiyelerde satılan formlar kullanılacaksa, maddeleri iyice okuyup anlamak lazım. Anlamadığınız veya işinize uymayan bir madde varsa o maddenin üzeri çizilerek iptal ve paraf
15.05.2013
4340 kişi okudu.
15.05.2013
4340 kişi okudu.
Kat mülkiyeti, imarlı bir parsele imar izni doğrultusunda projelendirilmiş ve tasdikli projesine uygun yapılıp bitirildiğini ve iskan izni alınmış ve kusursuz bir yapı veya bağımsız bölüm demektir.
15.05.2013
2484 kişi okudu.
15.05.2013
2484 kişi okudu.
Kat irtifak, imarlı bir parsele, imar iznine uygun projelendirilip Temel ruhsatı alınarak inşaat su basman seviyesine geldiğinde temel üstü ruhsat alındıktan sonra bağımsız bölümlerin numaralandırılması ve tapuya tescil edilmesi aşamasıdır.
15.05.2013
3365 kişi okudu.
15.05.2013
3365 kişi okudu.
Kat karşılığı temlik, bir arsanın belli bir hissesinin müteahhite devri karşılığı müteahhitin bu arsanın üzerine inşaat yapmayı taahhüt etmesidir. Kat karşılığı temlik sözleşmesinin ayrıntıları genelde noterde yapılmaktadır.
15.05.2013
3162 kişi okudu.
15.05.2013
3162 kişi okudu.
Kamulaştırma, Devlet veya kamu tüzel kişilerince, kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılığını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına el konulması
15.05.2013
2863 kişi okudu.
15.05.2013
2863 kişi okudu.
Kadastro ; taşınmazların sınırlarını ve maliklerini belirleyip tapu siciline kayıt çalışmalarıdır. Bir başka deyişle kadastro , tüm ülke sınırları içerisindeki taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki durumlarını tespit
15.05.2013
3029 kişi okudu.
15.05.2013
3029 kişi okudu.
Bir yapının toplam inşaat alanının parsel alanına oranıdır. Emsal olarakta ifade edilmeltedir. Örnegin: 500 m2 arsanıza KAKS : 1.5 ise 500 x 1.50 = 750 m2 inşaat yapılabilir demektir.
15.05.2013
1394 kişi okudu.
15.05.2013
1394 kişi okudu.