Veraset ilamının aslı veya onaylı örneği. Murisin ölünceye kadar orada oturduğunu gösteren muhtarlıktan alınan ilmühaber. Bankada ki paralar için faizli bakiyeyi gösteren bankadan alınmış belge.
15.05.2013
1677 kişi okudu.
15.05.2013
1677 kişi okudu.
Bina vergisi konut normal yöre büyükşehir %0.1 %0.2 diğer %0.2 %0 Arazi vergisi normal yöre büyükşehir Arazi %0.3 %0.6 Arsa %0.1 %0.2
15.05.2013
1519 kişi okudu.
15.05.2013
1519 kişi okudu.
Miras bırakanın üzerindeki menkul ve gayri menlkulleri ölüm ile mirascılarına intikal eder. Gayrimenkul üzerindeki mülkiyet hakkkından yararlanabilmek için mirascılar sulh hukuk mahkemesinden veraset ilamı alarak bununla birlikte veraset intikal vergisini
15.05.2013
1670 kişi okudu.
15.05.2013
1670 kişi okudu.