Zorunlu Deprem Sigortası kısaca DASK; mesken, ev, bağımsız bölüm nitelikli yerlerin, depreme karşı, yetkili sigorta şirketleri tarafından sigortalanmasıdır.
15.05.2013
1144 kişi okudu.
15.05.2013
1144 kişi okudu.
Belirli devrelerde kişilerce kullanılarak belirli zaman içinde diğer halk sahiplerine devredilen mekana denir.
15.05.2013
1461 kişi okudu.
15.05.2013
1461 kişi okudu.
Camlardan, gazetelerden, internetten derlediğimiz gibi, mal sahipleri de büromuzu arayarak veya bizzat gelerek , satılık veya kiralık gayrimenkullerini bildirmektedirler. Portföy öncesi oluşturulan ve yayınlanmayan ilan bölümüdür.
15.05.2013
1286 kişi okudu.
15.05.2013
1286 kişi okudu.
DASK'ın olası bir deprem durumunda muhtemel yükümlülükleri ile ilgili olarak yeterli kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynaklar temel olarak; toplanan prim gelirlerinden, reasürans korumasından ve hasar durumunda Dünya Bankasınca sağlanacak ek finansmandan
15.05.2013
1914 kişi okudu.
15.05.2013
1914 kişi okudu.
Zorunlu Deprem Sigortası teminatı DASK tarafından sunulmakla birlikte poliçeler sigorta şirketleri tarafından DASK nam ve hesabına düzenlenmektedir.
15.05.2013
1087 kişi okudu.
15.05.2013
1087 kişi okudu.
Zorunlu deprem sigortasını sunmakta olan DASK'ın temel amaçları şu şekilde özetlenebilir: - Kapsamdaki bütün konutları, ödenebilir bir prim karşılığında depreme karşı sigorta güvencesi altına almak,
15.05.2013
1672 kişi okudu.
15.05.2013
1672 kişi okudu.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Zorunlu Deprem Sigortası yapmak üzere, 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortası'na Dair Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğini haiz, kar amacı gütmeyen ve sigortacılıkta "sigorta havuzu" adı verilen yapı
15.05.2013
1203 kişi okudu.
15.05.2013
1203 kişi okudu.
Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış, ısıtma ve pişirme cihazlarının kusurlu şekilde çalışması nedeniyle çıkan duman sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.
15.05.2013
1326 kişi okudu.
15.05.2013
1326 kişi okudu.
Su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donması sonucu evde oluşan zararlar ile muslukların açık unutulması gibi durumlarda meydana gelebilecek hasarları güvence altına alır.
15.05.2013
1527 kişi okudu.
15.05.2013
1527 kişi okudu.
Bu teminat deprem ve yanardağ püskürmesinin doğrudan neden olacağı bütün zararları güvence altına alır.
15.05.2013
1354 kişi okudu.
15.05.2013
1354 kişi okudu.