Apartman yönetim planında depolu dükkan olarak görünen bölüm farklı bi

15 Mayıs 2013 Çarşamba 1957 kişi okudu.
Kat malikleri, gerek bağımsız bölümleri gerek eklentilerini kullanırken, birbirlerini rahatsız etmemek, birbirlerinin hakkını çiğnememek ve yönetim planına uymak zorundadırlar. Uygar insanların yaşadığı binalarda uygar komşu diğer komşuların,

Hak ve hukukuna saygı gösteriri bu tür olaylar zaten yaşanmaz. Ama magandaların oturduğu apartmanda maalesef bu tür olaylar sıkça yaşanır. Ama o binada cesur ve uygar bir insan varsa olaya derhal müdahale ettiği taktirde yasal olarak bu barbarlığı önleme hakkını elde eder. Yeretki komşularının, rahatını ve huzurunu kaçıran hak ve hukukunu çiğneyen o maganda kadar cesur olunsun.

rneğin tapuda depolu dükkan olarak kayıtlı bağımsız bölümün baca ve benzeri tesisleri bulunmadığından, ve bunlar olmadığı taktirde doğan rahatsızlıklar giderilemeyeceğinden, pasta imalathanesi veya fırın olarak çalıştırılması ve benzeri faaliyetlerin, rahatsız edici faaliyetler olarak değerlendirilmesi ve men edilmesi gerekir.

Apartman yönetim planında depolu dükkan olarak görünen bölüm farklı bi