Apartmandaki boş kapıcı dairesi kiraya verilebilir mi?

15 Mayıs 2013 Çarşamba 2491 kişi okudu.
Kapıcı daireleri ortak mahallerdir. Ortak mahallerin maliki tüm bölüm malikleri dir. Bu gibi bölümlerle ilgili bir tasarruf yapılacaksa oy çokluğu yeterli değildir, oy birliği gerekir

Yani tüm bağımsız bölüm maliklerinin oyunun alınması şarttır, Kat maliklerinin çoğunluğunun oyu yeterli değildir.
Oy birliği ile kiraya verilmesi mümkündür.

Apartmandaki boş kapıcı dairesi kiraya verilebilir mi?