Arsa, nedir ?

15 Mayıs 2013 Çarşamba 2055 kişi okudu.
Üzerinde yapı kurulmak üzere ayrılmış yer; yasanın tanımlamasına göre, belediye sınırları içinde bulunup belediyece parsellenmiş arazi.

Arazi; sınırları dağ, çit, duvar, ağaç gibi tabi ve suni işaretlerle çevrili bulunan yeryüzü parçasıdır. 
İmarlı ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yapı yapma izni olan sınırları ve yapılack yapı niteliği belli arazi parçalarıdır. 

Arsa, nedir ?