Dask'ın hasar ödeme kapasitesi nedir ? toplanan pirimler muhtemel hasa

15 Mayıs 2013 Çarşamba 3268 kişi okudu.
DASK'ın olası bir deprem durumunda muhtemel yükümlülükleri ile ilgili olarak yeterli kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynaklar temel olarak; toplanan prim gelirlerinden, reasürans korumasından ve hasar durumunda Dünya Bankasınca sağlanacak ek finansmandan

DASK'ın olası bir deprem durumunda muhtemel yükümlülükleri ile ilgili olarak yeterli kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynaklar temel olarak; toplanan prim gelirlerinden, reasürans korumasından ve hasar durumunda Dünya Bankasınca sağlanacak ek finansmandan oluşmaktadır.
2006 yılı için toplam 920 milyon EURO tutarında reasürans koruması temin edilmiştir. Bu korumanın tamamı, uluslararası derecelendirme kuruluşlarınca en az A ve üzeri düzeyde derecelendirilen reasürörlerden sağlanmıştır.

Bu itibarla, DASK'ın 2005 yılı için toplam ödeme gücü 1,1 milyar EURO'nun üzerinde bulunmaktadır. Bu miktar DASK'ın 2006 yılındaki tahmini yükümlülüklerini fazlasıyla karşılayacak düzeydedir.

Dask'ın hasar ödeme kapasitesi nedir ? toplanan pirimler muhtemel hasa