Ge癟ici Tescil erhi nedir?

15 May覺s 2013 aramba 3323 kii okudu.
Ge癟ici tescil, bir ta覺nmaz malla ilgili olarak ayni bir hak iddias覺nda bulunanlar覺n haklar覺n覺 ispat edebilmeleri i癟in veya bir tapu ilemi yapt覺racaklar覺n eksik belgeleri bulunmas覺 halinde bu eksik belgelerini tamamlamalar覺 i癟in

Kendilerine süre verilerek, kesin tescil yap覺l覺ncaya kadar mal sahibi veya ilgililerin istemi veya mahkeme karar覺yla erhler sütununa yap覺lan geçici bir belirtmedir (MK. 1011, TST. 58,59).
Geçici erh iki ekilde yap覺l覺r:

1) Mal (ta覺nmaz) sahibi ve ilgililerin istemi,
2) Mahkeme karar覺.
Mal sahibi veya ilgililer geçici erhe raz覺 olmazsa geçici erhi isteyen taraf覺n mahkemeden geçici erhe dair karar almas覺 gerekir. Burada ki ilgililerden kas覺t geçici erh yarar覺na veya zarar覺na olabilecek kimselerdir.
Geçici erh ta覺nmaz覺n devir ve temlikine üzerinde ayni veya ahsi hak kurulmas覺na engel deildir.
 

Ge癟ici Tescil erhi nedir?