Geçit Hakkı nedir?

15 Mayıs 2013 Çarşamba 2686 kişi okudu.
Geçit hakkı, başkasının arazisinden geçmek hakkıdır. Bu hak Medeni Kanunun 748. maddesine göre bir irtifak hakkı olarak tapu siciline tescil olunabilir.

Uygulamada irtifak haklarının en çok rastlanılan çeşidi geçit (mürur) hakkıdır.
Bu hak bir şahıs veya taşınmaz lehine kurulabilir. Şahıs gerçek veya tüzel kişi olabilir.
Müşterek mülkiyette bir paydaşın tek başına bu hakkı tesis etmesi mümkün olmayıp, tüm paydaşların işleme katılmaları gerekir.

Geçit Hakkı nedir?