İpotek nedir?

15 Mayıs 2013 Çarşamba 2468 kişi okudu.
Mevcut olan veya ileride olacak bir alacağın sağlanabilmesi için taşınmazın teminat olarak gösterilmesidir.

 Mevcut olan veya ileride olacak bir alacağın sağlanabilmesi için taşınmazın teminat olarak gösterilmesidir.

İpotek nedir?