Kira kontratında en fazla kaç kefil bulunmalıdır?

15 Mayıs 2013 Çarşamba 1992 kişi okudu.
Kira kontratında, kefil sınırlaması yoktur, istenildiği sayıda kefil alınabilir

Kira kontratında, kefil sınırlaması yoktur, istenildiği sayıda kefil alınabilir 

Kira kontratında en fazla kaç kefil bulunmalıdır?