Kiranın yüksekliği tahliye nedeni olabilir mi?

15 Mayıs 2013 Çarşamba 2025 kişi okudu.
Kira parasının, günün ekonomik koşulları karşısında aşırı derecede yüksek olması, 'akdin icrasını tahammül edilmez hale getiren sebepler' arasında sayılmadığından; sözleşmenin bitiminde kira tespit davası açılabileceği gibi, sözleşmenin sona ermesinden

Önce de, bedele ilişkin hükümlerin, günün koşullarına göre değiştirilmesi görevli mahkemeden istenebileceğinden, kira bedelinin yüksekliğinden dolayı sözleşmenin feshi davası açılamaz. Ancak ilk sözleşmenin süresi sone ermişse veya uzun süreli sözleşmede 'uyarlama davası' açılmış ve bu davada belirlenen yeni kira bedeli yüksek ise, sözleşmenin feshi mümkündür.

Kiranın yüksekliği tahliye nedeni olabilir mi?