Sükna Hakkı, Oturma Hakkı nedir?

15 Mayıs 2013 Çarşamba 2535 kişi okudu.
Bir evin tamamında veya bir kısmında oturmak, ikamet etmek hakkıdır. Oturma hakkı, başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez. Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, intifa hakkına ilişkin hükümler oturma hakkına da uygulanır.

Sözleşmeden doğan oturma hakkı tesisi için tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenmesi gerekir, kanundan doğan oturma hakkı içinse, mahkeme kararının ibrazı ile tecil işlem belgesi düzenlenmesi gerekir.

Sükna Hakkı, Oturma Hakkı nedir?