Sükna Hakkının Kapsamı nedir?

15 Mayıs 2013 Çarşamba 3159 kişi okudu.
Sükna hakkı bir evin tümünde oturmak veya onun belli bir kısmını kullanmak hakkıdır. Demek ki, sükna hakkı sahibi kiracı gibi bir evin tamamında oturabilir. Evin bir kısmını kullanması da mümkündür. Örneğin evin bir odasında sükna hakkı tesis edilebilir.

Bu durumun inşaat projesine göre belirlenerek tapuya tescili gerekir.
Sükna hakkı bir evde oturmak için kurulabilir. Bu oturmaktan kasıt ikamet etmektir. Yoksa evin başka bir amaçla kullanımı için (örneğin iş yeri olarak) sükna hakkı kurulamaz. Ayrıca bu hakkın tesisi için taşınmazın tapudaki cinsinin ev (mesken, daire, konut) olması gerekir. İşyerleri (dükkan, mağaza, depo gibi) üzerinde sükna hakkı kurulamaz. Üzerinde bina bulunmayan(bina olsa da cinsi tapuda ev olarak değiştirilmemiş olan) arsa, tarla gibi taşınmazlar üzerinde sükna hakkı kurulamaz.

Sükna Hakkının Kapsamı nedir?