Takyit, Takyidat nedir?

15 Mayıs 2013 Çarşamba 4438 kişi okudu.
Mülkiyet hakkını kısıtlayan şerhler, beyanlar, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adıdır. Kısıtlama anlamına gelir.

Bir gayrimenkul satın alacakların tapu kütüğü üzerinde takyit (kısıtlama) olup olmadığını mutlaka irdeleyerek satın almasında son derece fayda vardır. Bir gayrimenkulün satış işlemi, öncesindeki ilk adım ve ilk işlemin emlak üzerinde her hangi bir şerhin olup olmadığının araştırılması olmalıdır.   

Takyit, Takyidat nedir?