Tapu işlemleri nasıl yapılır

15 Mayıs 2013 Çarşamba 2838 kişi okudu.
1- Tapu fotokopisi ile tapu dairesine baş vurulur. Tapu dairesinde emlak üzerine konmuş her hangi bir şerh var mı? 2-Tapu fotokopisi ile belediye imar müdürlüğüne baş vurularak belediyede, bina üzerinde konmuş her hangi bir şerh var mı ?

 3- Tapunun foto kopisi ile belediye imar müdürlüğüne giderek, binanın belediye imar müdürlüğünde bulunan onaylı projesindeki bağımsız bölüm numarası ile, tapu senedindeki numara uyuşuyormu, aynı mı ?

4- Yukarıdaki işlemlerden sonra tapu fotokopisi ile belediye hesap işlerine baş vurarak emlak vergisi ödenir ve asgari rayiç beyan dökümü belgesi alınarak, mal sahibi ve alıcı, nüfus cüzdan asılları ve alıcı için 1 adet, satıcı için 3 adet vesikalık resim ile birlikte tapu dairesine giderek, havale alınır. Sonra işlemi yapacak memura havale evrakı verilir. İşlemi yapan memur, alıcı adına dairenin satış bedeli üzerinden %1.65 , Satıcı adına %1.65 oranında alım satım harcı keser. Ayrıca 145 TL döner sermaye harcı kesilir ve bankaya yatırıldıktan sonra harç makbuzları, işlemi yapan memura getirilir. Memur harç makbuzlarını aldıktan sonra satış işlemini yapar alıcı ve satıcıya imzalatıp satışı sonlandırır.

Konut kredisi kullanılacaksa
5-Satılacak emlak için kredi kullanılacaksa, kredi veren bankanın eksperi, gelip söz konusu emlak yerinde incelenir, fotoğrafları çekilir, sonra belediyede emlak üzerinde herhangi bir şerh olup olmadığını eksper araştırır. Eksper daha sonra değerleme raporunu tanzim eder ve ilgili bankaya sunar. Tapu dairesine satış işlemlerini yapmaya giderken, Banka ipotek belgeleri ile birlikte tapu dairesine baş vurulur.
 

Tapu işlemleri nasıl yapılır