Tarım Arazilerinde Sınıflama Nedir

30 Aralık 2023 Cumartesi 2648 kişi okudu.
Tarım arazilerinin daha verimli kullanılması için araziler, Tarım Bakanlığı tarafından sınıflandırılarak ve daha verimli olması için getirmek toplulaştırmalar yapılır.

Toprağı verimli kullanma yasası çerçevesinde Tarım Bakanlığı,
Verimli olan küçük parselleri (tarlaları) toplulaştırarak (birleştirilerek) büyük parseller, tarlalar oluşturularak daha ekonomik ve daha verimli araziler ortaya çıkarmakta ve sınıflandırmaktadır.  

Başlıca sınıfları şöyledir:

1- Mutlak tarım arazileri,
1.Sınıf ekilebilir sulu yada kuru tarım ama toprağı kaliteli ve ekilebilir verimli toprağa sahip araziler, Mutlak  tarım arazisi sınıfında değerlendirilir ve kesinlikle imara açılamazlar. 20.000 m2 den aşağı bölünemez ve birden fazla kişiye ( ortağa) satılamazlar 

2- Marjinal tarım arazileri:
2. Sınıf bir toprak yapısı bulunan ve geleneksel tarımın yapıldığı pekte verimli olmayan kuru yada konumu itibariyle eğimli araziler marjinal araziler sınıfında değerlendirilir ve bu arazilerde imara açılmadığı gibi
20.000 m2 altında bölünemezler, birden fazla kişiye ( ortağa) satılamazlar.

3- Özel ürün arazile
 Tpoğrafik sınırlamaları nedeniyle yöreye adapte olmuş bitki türlerinin tamamının tarımının yapılamadığı ancak özel bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile su ürünleri yetiştiriciliğinin ve avcılığının yapılabildiği, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazilerdir.

4- Dikili tarım arazileri,
Mutlak ve özel ürün arazileri dışında kalan ve üzerinde yöre ekolojisine uygun çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı formundaki bitkilerin tarımı yapılan, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazileri,
Bu arazilerde 5.000 m2 den aşağı bölünemezler ve birden çok kişi (ortaklı) satılamazlar


Arazi nedir ?
Üzerinde yerleşim yeri bulunmayan, boş kara parçasına verilen genel isim

Ada nedir ?
Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir.

Arsa nedir ?
Arsa, üzerine çeşitli yapı türlerinin yapılmasına uygun hale getirilmiş resmi imar parselidir.

Belediyelerce parsellenen ve doğrudan belediyelerin sınırı kapsamında yer alan, hem imara hem de yerleşime açık olan yeryüzü parçasını ifade eder. 

Pafta Nedir?
Büyük arazilerin yerini ve konumunu belirlemek için araziler, küçücük haritalarla belirlenir ve bu küçük haritalara pafta denir.

İmar Nedir ?
Paftalar imara açıldığında bu seferde paftalar içerisinde adalar oluşturulur ve adalar içinden de imar parselleri oluşturulur 

.

 

 

 

Tarım Arazilerinde Sınıflama Nedir