Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Binalar nedir ?

15 Mayıs 2013 Çarşamba 2349 kişi okudu.
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, -Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, -Tamamı ticari veya sınai amaçlarla kullanılan binalar,-27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, 
Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, 
Tamamı ticari veya sınai amaçlarla kullanılan binalar, 
27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Binalar nedir ?