Zorunlu Deprem Sigortası Teminatı Dışında Kalan Haller nedir ?

15 Mayıs 2013 Çarşamba 2476 kişi okudu.
Enkaz kaldırma masrafları, yer kayması, iş durması, kira kaybı, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar, ve her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,

Enkaz kaldırma masrafları, yer kayması, iş durması, kira kaybı, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve
benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar, ve her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri, ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar, manevi tazminat talepleri

Zorunlu Deprem Sigortası Teminatı Dışında Kalan Haller nedir ?