Kat İrtifak Nedir ?

15 Mayıs 2013 Çarşamba 3459 kişi okudu.
Kat irtifak, imarlı bir parsele, imar iznine uygun projelendirilip Temel ruhsatı alınarak inşaat su basman seviyesine geldiğinde temel üstü ruhsat alındıktan sonra bağımsız bölümlerin numaralandırılması ve tapuya tescil edilmesi aşamasıdır.

KAT İRTİFAK
Kat irtifakı nedir? İmarlı bir arsanın imar durumuna uygun bir inşaat projesi yapılır ve ilgili belediyece tasdik ettirildikten sonra, inşaatın temel ruhsatı alınır; temel kazınıp inşaata başlanır ve bodrum kat veya su basmanı çıktıktan sonra, belediye temel üstü inşaat yapım izni ve ruhsatı verir İnşaatın bu aşamasında, yani daha ortada inşaat yok iken bağımsız bölümlerin kat irtifakları kurulabiliyor ve kat irtifaklı tapular çıkarılabiliyor.

Kat irtifaklı daire sahiplerinin dikkatine. !!!
Kat irtifaklı gayrimenkulünüzün, iskanı alınmış ise kat mülkiyetine çevirme mecburiyetiniz vardır.
​Ancak gayrimenkulünüzün iskan alınmamış ise böyle bir mecburiyetiniz yoktur.

Gayrimenkulünüzün iskanı alınmamış ise hiç uğraşmayın !

Çünkü genelde onaylı projenin dışına çıkılmış, yani inşaatın şema ve şekli değişmiş veya inşaatın alanı büyütülmüştür, genelde böyle olur. O taktirde belediyenin iskan belgesi vermesi artık mümkün değildir. Bu ancak genel bir imar affı ile mümkündür. bu durumda uğraşmanıza gerekte yoktur, çünkü her türlü hizmeti zaten almaktasınız. Not: iskanı alınmamış olan kat irtifak tapulu konutlara bankalar konut kredisi veriyor.

Velev ki yapınız imara uygun yapılmıştır. !
Gayrimenkulünüz, imara ve tasdikli projesine uygun yapılmış, buna rağmen iskanı alınmamış ise bu gayrimenkulün iskanını almak da bence imkansız gibi bir şey zira 2003 tarihinden itibaren yapılan yapılarda, deprem yönetmeliği esasları uygulanır. Sizin yapınız buna uygun olmadığından deprem yönetmeliğine uygun hale getirmenizde pek mümkün görünmüyor. Hükümet bu durumdaki gayrimenkuller için bir yasa, yada yasa hükmünde kararname çıkarması gerekir.Bunun dışında bir çözümün olacağını sanmıyorum. Böyle bir çözüm bulunsa bile, sigorta ve diğer vergiler, harçlar bir yığın giderler ve işlemlerle fena halde yorulacaksınız. Bence hiç kafanıza takmayın, genel bir imar affı bekleniyor o zaman buna bir çözüm getirlecektir.

Aziz Kaçmaz
kacmaz@kacmazemlak.com

  

Kat İrtifak Nedir ?