Kat irtifakı nedir ?

15 Mayıs 2013 Çarşamba 2149 kişi okudu.
İmarlı bir arsanın imar durumuna uygun bir inşaat projesi yapılır ve ilgili belediyece tasdik ettirildikten sonra, inşaat temel izni alınır. Temel kazınıp inşaata başlanır ve bodrum kat veya su basmanı çıktıktan sonra, belediye temel üstü inşaat yapım

İzni ve ruhsatı verir inşaatın bu aşamasında, yani daha ortada inşaat yok iken bağımsız bölümlerin kat irtifakları kurulabiliyor ve kat irtifaklı tapular çıkarılabiliniyor. Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapı tamamlandıktan sonra kanunla gösterilen şartlar yerine getirilerek kat mülkiyetine geçilir.

Kat irtifakı nedir ?