Mal Rejimi Sözleşmeleri

15 Mayıs 2013 Çarşamba 2340 kişi okudu.
Eşler veya evlenecek olanlar mal varlıklarının akibeti hakkında aralarında mal rejimi sözleşmesi yapabilirler Yeni Medeni Kanunun 202. maddesine göre "Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır.

Eşler mal rejimi sözleşmeleriyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebilirler" 
Mal rejimi sözleşmesi evlenmeden önce veya sonra noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılabilir. Ancak, taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da bildirebilirler. Mal rejimi sözleşmelerinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerce imzalan ¬ması zorunludur (MK.205).

Medeni Kanun eşler için dört mal rejimi öngörmüştür:
1) Edinilmiş mallara katılma rejimi (MK.218),
2) Mal ayrılığı (MK.242),
3) Paylaşmalı mal ayrılığı (MK.244),
4) Mal ortaklığı (MK.256).

Mal Rejimi Sözleşmeleri