Kontrat nasıl olmalı, Kira kontratı düzenlenirken, matbu kontrat yani hazır kırtasiyelerde satılan formlar kullanılacaksa, maddeleri iyice okuyup anlamak lazım. Anlamadığınız veya işinize uymayan bir madde varsa o maddenin üzeri çizilerek iptal ve paraf
15.05.2013
3279 kişi okudu.
15.05.2013
3279 kişi okudu.
1- Tapu fotokopisi ile tapu dairesine baş vurulur. Tapu dairesinde emlak üzerine konmuş her hangi bir şerh var mı? 2-Tapu fotokopisi ile belediye imar müdürlüğüne baş vurularak belediyede, bina üzerinde konmuş her hangi bir şerh var mı ?
15.05.2013
2740 kişi okudu.
15.05.2013
2740 kişi okudu.
Kat karşılığı temlik, bir arsanın belli bir hissesinin müteahhite devri karşılığı müteahhitin bu arsanın üzerine inşaat yapmayı taahhüt etmesidir. Kat karşılığı temlik sözleşmesinin ayrıntıları genelde noterde yapılmaktadır.
15.05.2013
2063 kişi okudu.
15.05.2013
2063 kişi okudu.
Eşler veya evlenecek olanlar mal varlıklarının akibeti hakkında aralarında mal rejimi sözleşmesi yapabilirler Yeni Medeni Kanunun 202. maddesine göre "Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır.
15.05.2013
1746 kişi okudu.
15.05.2013
1746 kişi okudu.
Eşler arasında bu yönde bir sözleşmenin imzalanmasından sonra edinilmiş olup, ailenin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş mallar ile ailenin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik
15.05.2013
1592 kişi okudu.
15.05.2013
1592 kişi okudu.
İştirak halinde mülkiyet olarak mirasçılara intikal etmiş olan miras malların mirasçılar arasında paylaşılması işlemidir.
15.05.2013
1605 kişi okudu.
15.05.2013
1605 kişi okudu.
Bir mirasçının, kanun hükümlerine göre kendisine intikal edecek miras payını istemeyip, miras bırakanın ölümü tarihinden itibaren üç ay içerisinde sulh hukuk mahkemesine başvurarak mirası reddetmesidir.
15.05.2013
1767 kişi okudu.
15.05.2013
1767 kişi okudu.
Miras veya diğer sebeplerle oluşan iştirak halinde mülkiyetin sona erdirilerek, hissedarlık (müşterek mülkiyet) esasına geçilmesi işlemidir.
15.05.2013
2590 kişi okudu.
15.05.2013
2590 kişi okudu.
Öncelikle selam eder, saygıyla ellerinizden öperim. Aziz Bey; arsa payı nasıl hesaplanır diye araştırırken sitenizde karşılaştım. Okudum çok anlaşılır ve net açıklamalarınızla benim gibi konudan bi haber insanlar bile bilgi sahibi olabileceklerini gördüm
15.05.2013
1949 kişi okudu.
15.05.2013
1949 kişi okudu.
Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.
15.05.2013
2113 kişi okudu.
15.05.2013
2113 kişi okudu.