Mirasın intikali nasıl yapılır?

15 Mayıs 2013 Çarşamba 2222 kişi okudu.
Mirasın intikali: mahkemelerden alınacak veraset belgeleri gereğince yapılır. Veraset belgesinin aslı veya tasdikli suretinin Tapu Sicil Müdürlüğüne ibrazı gerekir.İntikal işlemi 2 şekilde yapılır;

a) İştirak halinde intikallerde mirasçılardan biri veya temsilcisinin talep etmesi yeterlidir.

b) Hisseli mülkiyet olarak intikalinin yapılmasında ise mirasçı veya temsilcilerinin tümünün intikali talep etmeleri gerekir.

Tespit etmek istediğiniz taşınmazların ait olduğu ilçenin Tapu Sicil Müdürlüklerine müracaat etmeniz gerekir.

Mirasın intikali nasıl yapılır?