Satış işleminde istenen belgeler;

15 Mayıs 2013 Çarşamba 2384 kişi okudu.
1-Tapunun aslı veya fotokopisi 2- Mal sahibi/Vekilinin ve Alıcının fotoğraflı nüfus cüzdanları. Kimliklerin üzerinde T.C. kimlik no olmalıdır. Yoksa internetten T.C Kimlik numarası çıktısı olmalı.

1-Tapunun aslı veya fotokopisi
2- Mal sahibi/Vekilinin ve Alıcının fotoğraflı nüfus cüzdanları.
Kimliklerin üzerinde T.C. kimlik no olmalıdır. Yoksa internetten T.C Kimlik numarası çıktısı olmalı.
3- Gayrimenkulun bulunduğu ilgili belediyeden beyanname sureti (temiz kağıdı)
4- Satıcıdan 1, alıcıdan 2 vesikalık fotoğraf. (Eğer gayrimenkul banka kredisi kullanılarak alanacaksa 3 fotoğraf.)
5- Satılacak daire eğer "Kat Mülkiyet Tapulu" ise Deprem sigortası poliçesinin örneği (DASK)
6- Eğer gayrimenkul sahibi satış için yerine vekil tayin ettiyse, vekaletnamenin aslı
 

Satış işleminde istenen belgeler;