Susma ile tazelenen hasılat kirası nasıl sona erdirilir?

15 Mayıs 2013 Çarşamba 2677 kişi okudu.
Kira kontratı sona ermesine rağmen, mülk sahibi kiracının kalmasına ses çıkarmadığına ve bitiş tarihini izleyen bir aylık süre içinde dava açmadığına ve yine kira sözleşmesinin bitimini takip eden ayın kirasını kayıt koymaksızın aldığına göre

Sözleşmesi susarak yenilenmiş sayılır. Fakat bu yenileme ile kira sözleşmesi süresiz olarak değil, bir yıl için yenilenmiş olur.
u şekilde yenilenmiş bir hasilat kirası sözleşmesini sona erdirmek için öncelikle Borçlar Kanunun 287. maddesi gereğince kiracıya, kira bitiş tarihinin altı ay öncesinde, kira sözleşmesinin sona erdirileceğinin ihbar edilmesi gerekir.

Susma ile tazelenen hasılat kirası nasıl sona erdirilir?