Kat karşılığı Temlik Anlaşması?

15 Mayıs 2013 Çarşamba 3189 kişi okudu.
Kat karşılığı temlik, bir arsanın belli bir hissesinin müteahhite devri karşılığı müteahhitin bu arsanın üzerine inşaat yapmayı taahhüt etmesidir. Kat karşılığı temlik sözleşmesinin ayrıntıları genelde noterde yapılmaktadır.

Noterde yapılmış bir sözleşme varsa tapu sicil müdürlüğünde düzenlenecek resmi senedin içinde noterden düzenlenmiş bu sözleşmenin tarih, sayısı gösterilir. Böyle bir sözleşme yoksa temlik akdinin esaslı unsurları resmi senede yazılır. Yapılacak inşaatın özellikleri ile inşaatın bitiminde oluşacak dükkan ve dairelerin nasıl paylaşılacağı hususları taraflarca belirlenmiş ise resmi senede yazılır.

Müteahhide temlik edilen hisse üzerine arsa sahibi lehine teminat ipoteği tesis edilmesi mümkündür. Bundan amaç, inşaatın yapılmaması veya yapımının aksaması halinde arsa sahibinin haklarını korumaktır. Arsanın belli payının temliki yerine kat irtifakı kurularak müteahhide inşaatı yapmak karşılığı kat irtifaklı bağımsız bölümlerden bir kaçının temliki de mümkündür. Bu halde bağımsız bölümler üzerine arsa sahibi lehine ipotek konarak inşaat belirli seviyelere geldikçe bu ipoteklerin terkini yoluyla arsa sahibine bir güvence sağlanmış olacaktır.
Ayrıca müteahhidin kendi adına olan kat irtifaklı yerleri ipotekli olarak satarak kredi temin etmesi imkanı da sağlanmış olur.

Kat karşılığı Temlik Anlaşması?